Taal: Nederlands | English  
 
 
 
Home arrow Autoverhuur arrow Gebruikersovereenkomst
Gebruikersovereenkomst

Huurvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De overeenkomst is tussen Cars plus N.V., hierna te noemen de verhuurder en de klant, hierna te noemen de huurder. Het huurcontract, de huurvoorwaarden en het autoverhuur formulier, ondertekent door de verhuurder en de huurder vormen samen de huurovereenkomst. De huurder verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden en condities van de verhuurder.

Artikel 2: Condities

De minimale verhuurperiode is 2 dagen (48 uur).
De minimale leeftijd voor het huren van een auto is 21 jaar.
De huurder moet in het bezit zijn van een geldig Surinaams, Nederlands of internationaal rijbewijs.
Bij het huren van een auto dient de huurder een tweede vorm van identiteit te presenteren zoals een paspoort (voor niet ingezetenen) of een I.D. kaart voor (ingezetenen). 
De huurder is verplicht wijzigingen van adres en/of telefoonummers tijdig door te geven.
De auto dient na de huurperiode geretourneerd te worden naar de bedrijfslocatie van de verhuurder aan de Kwattaweg 246.
De auto mag niet onbehoorlijk gebruikt worden (zoals gebruik voor onderverhuur, taxi ritten, snelheidswedstrijden, ralleys of soortgelijke contesten).
De auto mag niet buiten de grenzen van Suriname gebruikt of gebracht worden.
De auto mag niet op bauxiet (rode wegen) gebruikt worden zonder toestemming van de verhuurder, Indien dit toch gebeurt zal er een boete van 200 Euro in rekening gebracht worden.
De huurder geniet tijdens de huur van de auto een onbeperkt aantal kilometers.
De verhuurder (indien gewenst) behoudt zich het recht om verhuur aan een ieder te weigeren.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor spullen die in de auto achtergelaten worden.

Artikel 3: Brandstof

De auto wordt verhuurd met een volle tank brandstof. De auto moet met dezelfde hoeveelheid brandstof geretourneerd worden. Indien dit niet het geval is, zal de verhuurder de volgende kosten in rekening brengen:

  • “Economy”- “Standard Cars”: ¼ tank: 15 Euro,  ½ tank: 30 Euro,  ¾ tank: 45 Euro, Vol: 55 Euro
  • “Luxury”-“Compact SUV”: ¼ tank: 25 Euro, ½ tank: 50 Euro, 3/4 tank: 60 Euro, Vol: 95 Euro
  • “Minivan”-“Standard Van”: ¼ tank: 30 Euro, ½ tank: 60 Euro, ¾ tank: 85 Euro, Vol: 110 Euro
Artikel 4: Assurantie

De auto is standaard minimaal verzekerd voor het wettelijk aansprakelijk bedrag (SRD20.000). De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt geen inzittenden, schade en diefstal van het gehuurde voertuig of het huurbedrag. Casco verzekering is optioneel verkrijgbaar, deze verzekering dekt de schade en diefstal van het gehuurde voertuig. De inzittenden en het huurbedrag zijn niet verzekerd. Verzekering voor inzittenden en het huurbedrag is niet verkrijgbaar bij de verhuurder. De prijs voor de optionele Casco verzekering is: 3.50 Euro/dag voor “Economy”-“Standard Cars” en 5 Euro/dag voor “Luxury”-“Standard Vans”, met een eigen risico voor de verhuurder van 250 Euro. Als de huurder niet kiest voor de “Casco” verzekering dan draagt de huurder alle financiële risico's ingeval van schade en diefstal aan de auto.
De verhuurder draagt verder naast de bovengenoemde verzekering geen enkele financiële aansprakelijkheid voor schade, of persoonlijke ongelukken.

Artikel 5: Ongevallen

Indien de huurder betrokken is bij een aanrijding zal de huurder onmiddellijk aangifte moeten doen bij de politie. De auto mag niet verwijderd worden totdat de politie hiervoor toestemming geeft. De verhuurder moet tevens zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden.
Een politie rapport is vereist voor eventuele schade claims bij de verzekeringsmaatschappij.
De huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van het politie rapport.
Indien de huurder de autosleutels verliest of deze in de auto opsluit,  zullen de volgende kosten in rekening gebracht worden:  bij verlies: 30 Euro (normale sleutels) en 350 Euro (elektronische sleutels).
Bij opsluiten van de sleutels: 20 Euro.
Bij verlies van de autopapieren zal 50 Euro in rekening gebracht worden.
Bij verlies van wieldoppen zal er minimaal 25 Euro/wieldop in rekening gebracht worden.

Artikel 6: Onderhoud en aansprakelijkheid

De auto is in goede technische staat zowel motorisch, onderstel en body.
Alle oliepeilen zijn gecontroleerd en zijn op maximaal niveau.
De huurder heeft als verantwoording de oliepeilen regelmatig te controleren.
De huurder heeft de verantwoording de auto gedurende deze periode zelf te onderhouden, waarbij eventuele gebreken direkt doorgegeven moeten worden aan de verhuurder.
In geval van een technisch mankement mag de huurder de auto niet zelf door derden laten repareren zonder toestemming van de verhuurder. Indien dit toch gebeurt zal de huurder alle financiele kosten voor eigen risico nemen. Dit kan ook resulteren in verlies van  het deposito bedrag (zie art. 9).
Indien de verhuurder moet uitrijden voor noodgevallen tijdens en na werktijden, zon en feestdagen buiten de schuld van de verhuurder, zullen na overleg extra kosten in rekening gebracht worden.
Indien de auto ongebruikelijk vuil terug geleverd wordt, zal de verhuurder schoonmaak kosten in rekening brengen van minimaal 35 Euro.

Artikel 7: Huurperiode

De huurperiode begint en eindigt eveneens op de aangegeven datum en tijden zoals vermeld in de huurovereenkomst. De auto dient op tijd geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is zal er een boete in rekening gebracht worden van 25% van het huurdagtarief per uur. Als de auto meer dan 4 uur te laat geretourneerd is geldt het volle huurdag tarief.
Indien het voertuig na 2 (twee) dagen conform huurperiode nog niet geretourneerd is en er geen contact mogelijk is met de huurder, bestaat de mogelijkheid dat de politie verwittigd wordt voor diefstal van het voertuig.

Artikel 8: Boetes en kosten

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade, verlies, bekeuringen, sleepkosten (niet veroorzaakt door een technisch mankement) die de auto oploopt terwijl het in zijn/haar bezit is.
De huurder is verantwoordelijk voor alle kosten zoals Brandstof, olie, parkeer gelden, banden reparatie en schade terwijl de auto in zijn/ haar bezit is.
Bij eventuele schade aan de banden veroorzaakt door de huurder, is de huurder verantwoordelijk voor de kosten van een nieuwe band.
Alle kosten of boetes inclusief betaling voor schade of verlies van de auto moeten op aanvraag van de verhuurder betaald worden, indien dit niet gebeurt zal een boete rente van 1.5% per maand op het openstaande bedrag berekend worden. Dit geldt ook voor verkeersboetes en juridische en of deurwaarders kosten.

Artikel 9: Huurbedrag

Het huurbedrag wordt per dag (24 uur) berekend en dient vooruit betaald te worden. Indien verlenging van het huurtermijn gewenst is, dient dit minimaal 2 dagen van te voren aan de verhuurder vermeld te worden. Het verschuldigd bedrag dient voor de verlenging betaald te worden.
Indien de verlenging niet conform afspraak plaats vindt, zal er een boete van 10 Euro per dag in rekening gebracht worden en/of kan het resulteren in verlies van het deposito (waarborgsom).
Bij overeengekomen verlenging gelden alle voorwaarden van het oorspronkelijk contract.

Artikel 10: Deposito

Bij het begin van de huur dient een deposito (waarborgsom) betaald te worden.  Bij eventuele bekeuringen, sleepkosten, (niet veroorzaakt door de verhuurder) beschadigingen of gebreken aan de auto zullen de kosten verrekend worden met het bovengenoemd deposito bedrag.

De deposito bedragen zijn als volgt:

  • Economy cars - Standard Cars:
    250 Euro inclusief  “Casco” verzekering,  350 Euro exclusief  “Casco” verzekering.
  • Luxury - Standard Van
    300 Euro inclusief  “Casco” verzekering, 400 Euro exclusief  “Casco” verzekering.
Artikel 11: Extra bestuurder

Voor een extra bestuurder wordt het bedrag van 3.50 Euro/dag berekend. Dit bedrag dient samen met het  huurbedrag vooruit betaald te worden.

Artikel 12: Vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst

De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst vroegtijdig te beeindigen indien:

1. De huurder in overtreding van voorwaarden en condities is (zoals vermeld in de huurovereenkomst).
2. De auto in strijd met de lokale Surinaamse wetten gebruikt wordt.
3. De huurder zichzelf onder een andere identiteit heeft gepresenteerd.

Bij bovengenoemde redenen tot beeindiging, behoudt de verhuurder het recht om het deposito bedrag (Art.9) volledig in te houden. Er is geen restitutie mogelijk bij vroegtijdige beeindiging van de huurperiode door de huurder en of door schade aan het voertuig (niet veroorzaakt door de verhuurder) tijdens de huurperiode.

 
 
 
Adres
Dr. Sophie Redmondstraat #226
Paramaribo, Suriname


Contact
Telefoon: +597 471121 / +597 471122
VSA: +1 305-787-4303
Nederland: +31 637727307
Fax: +597 471120
Openingstijden
Ma-Vr 8am - 4pm
Za 8am - 1pm